banner_it

Önümler

Aýallaryň moda uzaldylan skrab toplumy

Aýallaryň moda uzaldylan skrab toplumy

Mata aşa ýumşaklyk we çydamlylyk üçin Poly / Rayon / Spandex

Moda boýun we öňdäki setir

Aýal-gyzlaryň şekillendirilmegi we laýyk bolmagy üçin şazada tikin we öňdäki dartlar

Stretch ajaýyp iş eşigi

4 taraplaýyn uzaldylan lukmançylyk formasy skrab eşigi

4 taraplaýyn uzaldylan lukmançylyk formasy skrab eşigi

Gap-gaç kostýumy: V boýnuň ýokarsy we ylgaw balagy

90% poliester, 10% spandeks, 4 taraplaýyn uzalma

Düwürtmek / Çalt gury, aňsat ideg, Gyrmyzy çydamly.

Iş we maşk üçin ajaýyp.

Şepagat uýalarynyň moda, aýak jikme-jiklikleri bilen aýak uzaldylan gyrgyç balak

Şepagat uýalarynyň modasy

Poly / Rayon / Spandex.

Balagyň gapdallary.

Aňsat ideg.örän ýumşak we amatly.

Köp jübüli göni aýak ýük balagy

Köp jübüli göni aýak ýük balagy

Mata: pagta / poli / spandeks

Kontrast ýokarky tikişli köp jübü,

Göni aýak,

Kontrast çyzgyly elastik bel.

Şepagat uýasynyň üstündäki keşdeli logotip bilen örtük

Şepagat uýasynyň üstündäki keşdeli logotip bilen örtük

Mata: Pagta / Poli / Spandex

Köp sanly iňňe kontrastly ýokarky tikiş

Gaplaň V-boýun.

Şepagat uýasy 4 taraplaýyn uzaldyldy

Şepagat uýasy 4 taraplaýyn uzaldyldy

90% poliester / 10% spandex
Iň ýokary rahatlyk üçin 4 taraplaýyn uzalma

“Unisex” üçin hünärmen laboratoriýa palto - amatly we çydamly

Unisex üçin hünärmen laboratoriýa palto –...

Öň ýapylmagy

Esasy palto

Ultra Twill mata

“Unisex” gabat gelýär

Hereketi aňsatlaşdyrmak üçin arka şkaf

Keselhananyň birmeňzeş skrablary kostýum toplumy

Keselhananyň birmeňzeş skrablary kostýum toplumy

Arza Keselhana, mekdep
Stil Toplar we düwme
Material Poly 100%
Jyns Aýallar
Aýratynlyk Gyrma garşy , Çalt gury
Gurluşy Gaplaň
Şepagat uýalarynyň moda skrub eşigi V-boýun boýun, 4 taraplaýyn uzaldylan matada stend ýakasy bilen

Şepagat uýasynyň moda skrub kostýumy V-Boýn tunik Sta bilen ...

Arza Keselhana
Stil Toplar we düwme
Material Poly 100%
Jyns Aýallar
Aýratynlyk Wrinkle garşy
Gurluşy Gaplaň
Aýal-gyzlar şepagat uýasy, ýakasy bilen V-boýun boýun

Aýal-gyzlar şepagat uýasy skrub formasy V-boýun boýun köýnegi ...

Arza Keselhana
Stil Toplar we düwme
Material Poly 99% Spandex1%
Jyns Aýallar
Aýratynlyk Garynja, anti-statik
Gurluşy Gaplaň
Aşpezler üçin jyns-bitarap aşhana palto

Aşpezler üçin jyns-bitarap aşhana palto

Bu aşpez penjek 240gsm poli / pagta egriji matany ulanýar. Teflon gutarmagy ony suwa, ýaga we meneklere çydamly edýär.

Gara turbaly ak beden gaty owadan we ajaýyp görünýär.

Iş eşigi Keselhana, stomatologiýa, weterinariýa we beýleki saglygy goraýyş pudagy üçin süýji ýürek-boýun

Iş eşigi Hosp üçin süýji ýürek-boýun boýy ...

Arza Keselhana, mekdep
Stil Üstler
Material Poliester / Pagta
Jyns Aýallar
Ulanylýar Resminamalar we şepagat uýalary