ABŞ hakda

E-SONG eşigi Hytaýyň demirgazygyndaky Şandong welaýatynda ýerleşýär.2014-nji ýyldan bäri ABŞ we Awstraliýa bazary üçin lukmançylyk eşikleri we aşpez eşikleri öndürýäris.Jemi aýlyk kuwwaty 300,000 birlik.

+

.Yl

+

Işçi

+

Jemi

ULANMAK aňsat

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we has gymmatly önümler bilen üpjün ediň.