banner_it

Balak

Şepagat uýalarynyň moda, aýak jikme-jiklikleri bilen aýak uzaldylan gyrgyç balak

Şepagat uýalarynyň modasy

Poly / Rayon / Spandex.

Balagyň gapdallary.

Aňsat ideg.örän ýumşak we amatly.

Köp jübüli göni aýak ýük balagy

Köp jübüli göni aýak ýük balagy

Mata: pagta / poli / spandeks

Kontrast ýokarky tikişli köp jübü,

Göni aýak,

Kontrast çyzgyly elastik bel.